Članci autora Slavoj Žižek (The Guardian)
Politika | 06/09/2013
Borba koju trenutno gledamo je lažna, nedostaje joj ona vrsta radikalno-emancipatorske opozicije koju jasno vidimo u Egiptu.