Članci autora Eric Gordy
Politika | 26/10/2015
Lideri skreću pažnju na to da su čuli za zajedničke evropske vrednosti, ljudska prava, zaštitu ugroženih. zakonsku i socijalnu zaštitu i slobodu kretanja. Očekuju da će se jednog dana pozabaviti i ovim pitanjima
Politika | 14/07/2015
Vučić sad ima ono što je želio: medijsku pažnju. Kako bi bilo da je upotrijebi za nešto korisno?
Društvo | 17/06/2014
Komisija se poziva na navodnu “konačnu verziju” disertacije. Radi se o tekstu koji nije bio dostupan javnosti do 13. juna 2014. godine., kada je “Istinomer” stavio tu verziju disertacije na Internet. No “konačna” verzija sadrži upravo iste mane kao i ranije dostupna verzija – podjednako slaba analiza, opet nedostatak dokaza o obavljenom istraživanju, kao i svega 41 fusnota