Članci autora Milica Bogdanović
Nevidljivo nasilje | 21/04/2018
„Prednosti ovakvog nezavisnog glasila ili medija su apsolutna sloboda, u izrazu, viziji i načinu djelovanja, ali je mana to što za sada ne možemo omogućiti zaposlenje uredničkom timu po socijalističkim principima, što znači nezavisno od profita“.
Nevidljivo nasilje | 10/04/2018
“U nekim slučajevima redakcije nijesu odvojene od sektora za marketing. Zbog toga se u praksi često dešavaju indirektni uticaji vlasnika ili marketing sektora na uređivačke politike medija”.
Nevidljivo nasilje | 19/03/2018
U rijetkim lokalnim medijima koji imaju stabilne finansije, mladi novinari sa fakultetskim obrazovanjem godinama ne uspijevaju da ostvare stalni angažman – punu platu, poreze i doprinose.