Članci autora Ana Dragić
ARTivizam | 12/07/2018
„Tokom i nakon sukoba na Kosovu 1998-1999, veliki broj ljudi je stradao ili izgubio domove. I danas, Kosovo je duboko podeljeno, Srbi i Albanci na Kosovu su dijamteralno suprostavljeni“, izjavio je autor izložbe, Vilijem Polstra.