Članci autora Jasna Dimitrijević (Lice ulice)
Nevidljivo nasilje | 24/10/2018
Novinare često doživljavamo kao da su nam samo oni dužni punu, objektivnu, istinitu informaciju, a ne vidimo probleme s kojima se suočavaju u naporima da nam predstave makar minimum. Nije stvar samo u tome da ih podržimo kada hrabro istupaju zarad opšteg dobra već i da bolje razumemo zašto to ne čine.