Društvo
Senat BU doneo odluku
Beogradski univerzitet: Komisija o doktoratu Stefanovića
18/06/2014 | 17:29
Piše: Beta
Senat Univerziteta u Beogradu prihvatio je inicijativu Filozofskog fakulteta da od KONUS-a zatraži formiranje nezavisne komisije o doktoratu Nebojše Stefanovića.

Senat Univerziteta u Beogradu prihvatio je inicijativu Filozofskog fakulteta da od KONUS-a zatraži formiranje nezavisne komisije o doktoratu Nebojše Stefanovića.

Predlog je na inicijativu Filozofskog fakulteta podnelo veće grupacije 10 fakulteta društveno-humanističkih nauka, a nakon rasprave odlučeno je da se, osim Konferencije univerziteta Srbije, pošalje Ministarstvu prosvete, Savetu za nauku i nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

"Prva adresa je KONUS, jer bi on, po našem mišlenju, mogao da formira nezavisnu komisiju", izjavio je dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević novinarima nakon sednice.

Na sednici je bilo polemike o tome ko treba da formira komisiju, profesor Miloš Arsenijević, dekan Filozofskog fakulteta, odakle je potekla inicijativa koju je prihvatilo deset fakulteta, smatra da treba da bude formirana u KONUS-u, čiji je član Megatrend univerzitet.

"Zadovoljni smo što je sa samo jednim uzdržanim glasom Senat odlučio da podrži inicijativu", rekao je prof. Arsenijević novinarima posle sednice i naveo da je prvobitna inicijativa proširena ne samo na KONUS nego i na savete i Ministarstvo prosvete.

"KONUS bi mogao po našem mišljenju da formira ovu nezavisnu komisiju", rekao je Arsenijević.

Medjutim, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević smatra da KONUS nije najbolja adresa ali će to telo, čiji je on predsedavajući, o predlogu raspravljati na prvoj sednici.

Profesor Bumbaširević, koji je inače bio uzdržan na glasanju, rekao je da sednica KONUS-a još nije zakazana.

"Smatram da KONUS nema mandat da preispituje pojedinačne radove i doktorske radove studenata svojih članica", obrazložio je rektor svoju uzdržanost i naveo da bi to mogao da bude posao Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Tokom sednice je nekoliko dekana ocenilo da Senat UB ne treba "da se skriva" i da mora da iskaže svoj stav o ovom, kako je rečeno, ozbiljnom, društveno opasnom ponašanju.

Članovi Senata su, medjutim, podeljeni po pitanju ko treba da formira komisiju za doktrosku disertaciju, da li sve treba da ostane u okviru Megatrenda, kako je sada zakonski definisano ili svoj stav treba da iskažu KONUS, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Komisija za akreditaciju, Ministarstvo prosvete...

Inicijativu o formiranju komisije pokrenulo je deset fakulteta UB, okupljenih u Veću grupacije društveno-humanističkih nauka, koju čine Ekonomski, Pravni, Pravoslavni bogoslovski, Učiteljski, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Filološki i Filozofski fakultet.

Komentari[ 1 ]