Društvo
Debata foruma "Velika škola Ljubiše Rajića"
Ima li nade za obrazovanje u Srbiji?
09/12/2013 | 13:03
Da li učenici u Srbiji stiču kvalitetno i u profesiji primenjivo obrazovanje i u kom pravcu bi trebalo da idu promene u ovdašnjem obrazovnom sistemu - neka su od pitanja o kojima će se razgovarati na tribini Foruma "Velika škola Ljubiše Rajića", koja će biti održana u sredu u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.

Da li učenici u Srbiji stiču kvalitetno i u profesiji primenjivo obrazovanje i u kom pravcu bi trebalo da idu promene u ovdašnjem obrazovnom sistemu - neka su od pitanja o kojima će se razgovarati na tribini Foruma "Velika škola Ljubiše Rajića", koja će biti održana u sredu u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.

Debata je organizovana nekoliko dana nakon objave rezulta Pisa testiranja za 2012. godinu, na kojem su učenici iz Srbije ponovo pokazali izuzetno loše rezultate. OECD-ov izveštaj razmatra i saopštava nalaze o postignućima na testovima funkcionalne pismenosti (PISA) u oblasti matematike, prirodnih nauka i čitanja (rada na tekstovima). Osim toga, u ovom ciklusu prvi put je predmet testiranja bilo i rešavanje problema u okviru kog su učenici na kompjuterima rešavali problemske situacije koje nalikuju onima iz svakodnevnog života, a koje traže da se pokažu kojim strategija mišljenja i strategijama učenja su podučeni naši učenici.

Istraživanje pokreće neka značajna pitanja, koja u bitnoj meri mogu da odrede budućnost našeg društva: da li učenici u Srbiji stiču obrazovanje koje će im biti potrebno u životu i profesiji? Kako možemo da menjamo postojeću praksu da bi nam kvalitet znanja rastao? Mogu li ovi podaci da menjaju praksu u učionici?

Učesnici tribine će pokušati da iz različitih uglova odgovore na ova pitanja i otvore druga koja se tiču obrazovanja i obrazovnih perspektiva dece koja se školuju u Srbiji. O tome će na debati koja počinje u 19 časova govoriti: Dragica Pavlović-Babić (nacionalni koordinator  za program Pisa 2012), Desanka Radunović (predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta), Petar Ogrizović (nastavnik) i Tatjana Stojić (Fond za otvoreno društvo). Tribinu moderira Aleksandar Baucal.

Pokretači i organizatori Foruma su Kulturni centar Beograda i Grupa za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, čiji je osnivač bio profesor Ljubiša Rajić. Profesor Rajić bio je, između ostalog, član Norveške akademije nauka i mnogih uglednih međunarodnih stručnih udruženja i organizacija, izuzetan književni prevodilac, i intelektualac koji je duže od dve decenije jasno artikulisao vrednosti i htenja velikog broja građana Srbije.

Nakon njegove smrti 2012. godine, njegove koleginice i kolege sa Katedre za skandinavske jezike i književnosti pokrenuli su forum „Velika škola Ljubiše Rajića“ koji se kroz forme tribina, filma, predavanja i prezentacija bavi temama vezanim za (uglavnom visokoškolsko) obrazovanje, književno prevođenje, kao i društveni i kulturni aktivizam.

Realizaciju projekta finansijski su podržali Grad Beograd – sekretarijat za kulturu i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Komentari[ 0 ]