Društvo
Pokret "Spasimo nauku"
Neophodna hitna reakcija vlasti na katastrofalno stanje u nauci
17/09/2013 | 13:12
Pokret "Spasimo nauku!" najavio je nastavak protesta sve do ispunjenja svih zahteva u potpunosti i zahteva od novih ministara nauke i finansija odgovoran odnos prema istraživačkom i razvojnom sektoru.

Sindikat nauke je pozvao nove ministre nauke i finansija na hitan sastanak sa predstavnicima protesta "Spasimo nauku!" na kome bi ministri bili informisani o katastrofalnom stanju u kome se nauka nalazi i na kome bi izneli moguće modele za izlazak iz problema.

U saopštenju za javnost, pokret “Spasimo nauku” podsetio je da je 2. jula spas za nauku na ulici tražilo preko 3.000 naučnih radnika, nakon što je, posle konstantnog ignorisanja problema od strane nadležnog ministarstva, nivo ulaganja u nauku pao ispod nivoa održivosti, uz stalna kašnjenja isplata sredstava za rad, kao i zarada istraživača.

“Od sedam zahteva sa kojima su naučnici izašli pred nadležne, delimično je ispunjen samo zahtev koji se ticao smene ministra Obradovića i ostalih odgovornih u ministarstvu. Rešavanje ostalih šest zahteva je sada na ministru Jovanoviću zbog čega ga pozivamo na hitan sastanak ne bi li što pre zajedno našli rešenje za alarmantno stanje u sektoru nauke.”

Pokret "Spasimo nauku!" najavio je nastavak protesta sve do ispunjenja svih zahteva u potpunosti i zahteva od novih ministara nauke i finansija odgovoran odnos prema istraživačkom i razvojnom sektoru.

U daljem tekstu podsećamo na zahteve pokreta “Spasimo nauku”:

1. Podići nivo ovogodišnjih materijalnih troškova po istraživaču na 50% vrednosti iz 2010. godine, a pri usvajanju budžeta za 2014. godinu obezbediti sredstva kojima će nivo materijalnih troškova po istraživaču (DMT2) biti vraćen na isti nivo iz 2010. godine.

2. Povećati ulaganja u nauku na 1% bruto nacionalnog dohotka u 2015. godine, u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

3. Usvojiti kolektivni ugovor kojim bi se regulisao radno-pravni status zaposlenih u naučnoistraživačkim organizacijama, u skladu sa Zakonom o radu, kako bi se prestalo sa diskriminacijom zaposlenih u institutima, u odnosu na ostale zaposlene u javnom sektoru.

4. Prestati sa neopravdanim kašnenjem isplata zarada i materijalnih troškova, kao i pri donošenju pravnih akata.

5. Doneti zakon do kraja 2013. godine, kojim će se ustanoviti novi organizacioni model finansiranja nauke, po ugledu na rešenja u Evropi i svetu.

6. Ostavke ministra Žarka Obradovića i svih odgovornih zbog nestručnosti, neodgovornosti, nerešavanja i ignorisanja problema u resoru nauke.

7. Hitan sastanak sa predsednikom Vlade Ivicom Dačićem i prvim potpredsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, kako bi se usvojile i sprovele neophodne mere za opstanak nauke.

OBRAZLOŽENJE ZAHTEVA

Imajući u vidu realne mogućnosti, u 1. zahtevu tražimo da se obezbedi minimum finansiranja kojim će se omogućiti opstanak nauke u Srbiji. Predviđena, a još uvek neisplaćena sredstva za naučnoistraživački rad u 2013. godini (DMT2) su ispod svakog minimuma neophodnog za održivost naučne delatnosti u Srbiji.

U 2. zahtevu tražimo da država poštuje, umesto što uporno ignoriše svoju Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja, koja podrazumeva povećanje ulaganja u nauku na 1% bruto nacionalnog dohotka do 2015. godine.

Našim 3. zahtevom tražimo da se u skladu sa Zakonom o radu hitno usvoji kolektivni ugovor, koji još uvek ne postoji, a kojim bi se regulisala prava i obaveze zaposlenih u naučnoistraživačkim organizacijama. Zbog nepostojanja Kolektivnog ugovora zaposleni u naučnoj delatnosti se nalaze u svojevrsnom pravnom vakumu i u nemogućnosti da ostvare svoja osnovna prava. Neverovatna je činjenica da se na usvajanje kolektivnog ugovora još uvek čeka.

U 4. zahtevu tražimo da se u narednih 15 dana realizuju planirani materijalni troškovi za 2013. godinu, kao i da se u narednih mesec dana pripreme aneksi projektnih ugovora kojima će biti obezbeđena dodatna sredstva neophodna za opstanak naučne delatnosti u Srbiji. Naglašavamo da su dugoročna planiranja i neometan priliv već odobrenih sredstava neophodni za održivost naučnoistraživačke delatnosti. Zastoji u isplati odobrenih sredstava ugrožavaju rad na naučnim eksperimentima, onemogućvaju realizaciju unapred isplaniranih istraživanja, međunarodnih naučnih skupova i dolazak gostujućih istraživača, čineći veliku štetu našoj nauci i državi.

U 5. zahtevu tražimo da se do kraja godine donese zakon kojim bi se, po uzoru na dobru praksu iz evropskih zemalja, ustanovila institucija koja bi na sebe preuzela poslove finansiranja nauke već u narednom projektnom ciklusu. Naučnoistraživačka delatnost podrazumeva dugoročna planiranja sa stabilnim finansiranjem.

U 6. zahtevu tražimo ostavku ministra Žarka Obradovića i ostalih odgovornih, zbog svih nabrojanih problema za koje nije pokazana ni spremnost, ni sposobnost da budu rešeni, kao i zbog neodgovornog i nestručnog vođenja resora nauke, koji je doveden ivicu propasti. Ukoliko ministar ne bude podneo ostavku, tražićemo da ga Vlada smeni.

Komentari[ 0 ]