Društvo
Povodom Dana pobjede
Protiv fašizma u školama u BiH
09/05/2017 | 12:14
Naša borba za pravednije i kvalitetnije obrazovanje se neće zaustaviti na ovom saopštenju jer trenutno radimo na izradi deklaracije o zajedničkoj obrazovnoj politici u Bosni i Hercegovini, a pokrenućemo i inicijativu za ocjenu ustavnosti odluke o uspostavljanju dvije škole pod jednim krovom, poručili su potpisnici saopštenja među kojima je 19 organizacija i preko 60 pojedinaca

Na Dan pobjede nad fašizmom grupa organizacija i pojedinaca javno se usprotivila fašizaciji obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Prenosimo njihovo saopštenje u celosti i, uz podršku, pratimo buduće korake.

******************************* 

Na današnji dan, 9. maj 2017. godine, kada se obilježava pobjeda nad fašizmom, podižemo svoj glas protiv fašizma u bosanskohercegovačkom društvu. Smatramo da je krajnje vrijeme da se glasno usprotivimo dugogodišnjoj fašizaciji obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Danas, više nego u zadnjih 20 godina, trebamo govoriti o važnosti kvalitetnog obrazovanja i potrebi za stalnom borbom protiv uticaja totalitarne, konzervativne i klerofašističke ideologije na obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini.

Otvaranje nove škole u Jajcu kao način da se riješi diskriminatorna pozicija učenika Bošnjaka nije samo „malo zlo u velikom zlu“, kako lokalni političari to vole da kažu, nego je drastično nazadovanje i daljnji doprinos poniranju u fašizam. Multinacionalne srednje škole su za učenike Jajca, koji u velikom broju dolaze iz okolnih jednonacionalnih naselja ili koji su prošli kroz podijeljene osnovne škole, jedina prilika da se upoznaju sa drugim i drugačijim, da otvore oči pred stvarnošću multietničke države u kojoj žive i jedina mogućnost da žive i rade zajedno sa učenicima svih nacionalnosti.

Nastavni planovi i programi nisu samo hronološki planovi lekcija, niti su udžbenici samo puki popis znanja koja trebaju biti marljivo naučena, već su i alati za oblikovanje građana. U našem obrazovnom sistemu se podstiče govor mržnje, šutnja o nepravdi, strah, poslušnost, nepotizam, strogost, ponižavanje različitosti, demonizacija drugih, glorifikacija “naših”, jednoumlje, isključivanje i marginalizacija drugih i drugačijih, segregacija, te psihičko i fizičko nasilje.

Primjer kulminacije bosanskohercegovačkog neofašizma u školama su tzv. „dvije škole pod jednim krovom“, sistem segregativnog obrazovanja koji zlostavlja već desetine generacija naše djece i omladine. Ovu političku kreaciju, koja se naziva i “bosanskohercegovački aparthejd“, razna tijela za zaštitu ljudskih prava i prava djece pri Ujedinjenim nacijama [1] i Vijeću Evrope [2] su već odavno proglasili neprihvatljivom i u suprotnosti sa osnovnim pravima djeteta i brojnim međunarodnim konvencijama koje je Bosna i Hercegovina potpisala i dužna je da ih poštuje. Kršenje ovih prava i konvencija je 2014. godine dobilo i sudski epilog na Vrhovnom sudu Federacije BiH, kada je odluka o dvije škole pod jednim krovom proglašena nezakonitom i primjerom etničke segregacije.[3]

U zadnjih nekoliko sedmica se obrazovni sistem u BiH suočio sa napadima na svim nivoima. U Federaciji BiH su u proceduri prijedlozi novih zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kao i prijedlog reforme zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu. U Republici Srpskoj je usvojen novi „Zakon o osnovnom obrazovanju“ u kojem se ne spominje država Bosna i Hercegovina i iz kojeg je izbačen najvažniji element iz Okvirnog zakona o obrazovanju iz 2003. godine – zajednička jezgra nastavnih planova i programa.

Obrazovanje je pitanje koje se tiče svih nas.

Zahtijevamo da etničke elite prestanu zloupotrebljavati obrazovanje u političke svrhe, koje nameću podjele, kvazi-obrazovanje, lažne diplome i odsustvo obrazovnih politika za 21. vijek.

Zahtijevamo obrazovne politike koje služe stvaranju odgovornih i savjesnih građana i građanki za demokratsko i moderno društvo, zasnovano na humanističkim i sekularnim vrijednostima. 

Naša borba za pravednije i kvalitetnije obrazovanje se neće zaustaviti na ovom saopštenju jer trenutno radimo na izradi deklaracije o zajedničkoj obrazovnoj politici u Bosni i Hercegovini, a pokrenućemo i inicijativu za ocjenu ustavnosti odluke o uspostavljanju dvije škole pod jednim krovom.

Ovim putem apeliramo na sve građane i građanke da nam se pridruže i da zajedno unaprijedimo sistem obrazovanja u našoj zemlji!

Potpisnici/Potpisnice:

Udruženja/organizacije:

Feministički Antimilitaristički Kolektiv
Jedan grad jedna borba
Prometej
Bolja škola
Jer me se tiče
Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti
Centar za mlade KVART
YIHR BIH
Oštra Nula
Otvoreni univerzitet
Fondacija CURE
ELSA Sarajevo
Centar Fortis Jablanica
Žene ženama
Omladinski pokret “Revolt” Tuzla
Savez antifašista i boraca NOR-a TK
Radni kolektiv JU Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac
UŽ SEKA Goražde

Pojedinačni potpisi poredani po abecednom redu:

Adela Jušić
Aida Spahić
Aleksandar Žolja
Aleksandra Letić
Amela Džafović Kešan
Amela Kavazbašić
Amer Kapetanović
Amer Tikveša
Amila Buturović
Amira Sadiković
Amra Bakšić Čamo
Anes Podić
Anisa Šerak
Anur Hadžiomerspahić
Arijana Forić Kurtović
Berina Džemailović
Bojana Đokanović
Boris Šiber
Dada Turk
Dajana Bakić
Dalibor Tanić
Damir Imamović
Danijela Majstorović
Darjan Bilić
Dino Mustafić
Edin Hajdarpašić
Edita Miftari
Elma Selman
Emir Zametica
Enes Kešan
Eric Gordy
Esma Drkenda
Faruk Šehić
Feđa Kulenović
Franjo Šarčević
Gorana Mlinarević
Gordana Katana
Haris Jusufović
Igor Kalaba
Igor Štiks
Ines Tanović Sijerčić
Jasenka Kapetanović
Jasmila Žbanić
Jasmina Čaušević
Jasminka Drino-Kirlić
Jasminko Halilović
Ladislav Tomičić
Lala Raščić
Larisa Kurtović
Leila Šeper
Lejla Bakić
Lejla Huremović
Lejla Kalamujić
Marina Veličković
Mario Hibert
Masha Durkalić
Mirsad Kličkić
Mladen Jeličić Troko
Nebojša Pudar
Nejra Nuna Čengić
Nela Porobić Isaković
Nermina Trbonja
Nidžara Ahmetašević
Sabina Šabić
Sandra Zlotrg
Srđan Blagovčanin
Svjetlana Nedimović
Tamara Zenović
Zoran Ivančić

[1] Izvještaj Komiteta UN za eliminaciju rasne diskriminacije od 23. septembra 2010. godine – Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 9 of the Convention: Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD/C/BIH/CO/7-8  h(stranica posjećena 8.5.2017).
Izvještaj Komiteta za prava djeteta iz septembra 2005. godine – Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention Concluding Observations: Bosnia and Herzegovina, UN Doc br. CRC/C/15/Add.26021  (stranica posjećena 8.5.2017).

[2] Izvještaj Tomasa Hamamberga, Komesara Savjeta Evrope za ljudska prava od 29.3.2011. godine – Commissioner for Human Rights, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe  (stranica posjećena 8.5.2017).
[3] Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Presuda br. 58 0 Ps 085653 13 Rev, 29.8.2014. godine  (stranica posjećena 8. 5. 2017).

Komentari[ 0 ]