GRADovanje
Reakcija organizacije Transparentnost Srbija
Beograd na vodi: Diletantizam vlasti
19/01/2014 | 21:05
Organizacija civilnog društva Transparentnost Srbija upozorila je da javnost nije dovoljno obaveštena o najavljenom projektu 'Beograd na vodi'.

Organizacija civilnog društva Transparentnost Srbija upozorila je da javnost nije dovoljno obaveštena o najavljenom projektu 'Beograd na vodi'.

Na svojoj Fejsbuk strani ta organizacija, uz pitanje “šta je ‘Beograd na vodi’ osim što je najčešće ponavljana predizborna priča (od SPS-a iz sredine devedesetih i DS-a iz prve decenije ovog veka)”, konstatuje da su razne stvari mogle da se čuju na jučerašnjoj promociji projekta "Beograd na vodi", ali ne i kakav je to pravni posao.

“Da li je reč o projektu koji je zamišljeno da finansiraju u krajnjoj liniji poreski obveznici, tako što će vraćati kredite za sprovedene javne nabavke? Ili o prodaji državnog zemljišta stranom investitoru koji će onda za svoj račun i rizik probati da proda ili iznajmi nekretnine?”

Tansparentnost konstatuje da je, po svemu sudeći, “a najviše po najavama Siniše Malog (koje u svakom slučaju prevazilaze vršenje "neodložnih poslova" čime bi trebalo da se bavi Privremeno gradsko veće)”, reč o nečem trećem.

“Javno - privatnom partnerstvu, gde će zajedničko preduzeće (Srbije? Grada Beograda?) i firme čiji je vlasnik predstavio projekat graditi, prodavati i iznajmljivati poslovni prostor i stanove. Jasno je da bi naša strana uložila u takvo ‘zajedničko preduzeće’ ogromnu imovinu a može se pretpostaviti da bi druga strana uložila sredstva za izgradnju. Nakon ovoga se javljaju mnoga pitanja”.

Iz te organzacije ističu da nije reč o pitanjima kritičara projekta "Beograd na vodi", već da su to pitanja bez čijih odgovora je bilo potpuno neozbiljno objaviti uopšte vest o tom projektu, a kamoli hvaliti ili kritikovati projekat. 

“Da li su Republika Srbija/Grad Beograd dali mogućnost (npr. otvorili konkurs) i drugim potencijalnim investitorima da formiraju zajedničko preduzeće i daju projekat za izgradnju "Beograda na vodi"? Ako nisu, na osnovu kojeg propisa su isključili konkurenciju? Da li to znači da će u svakom budućem slučaju kada potencijalni investitor predstavi projekat koji predviđa formiranje zajedničkog preduzeća u koje će država/grad uneti svoje zemljište a investitor novac, država/grad prihvatiti takvu ponudu ili će država/grad postupati selektivno prema investitorima? Na koji način će biti podeljena ulaganja a na koji dobit i rizik poslovanja u budućem "zajedničkom preduzeću"? Koji je pravni osnov formiranja zajedničkog preduzeća, da li je u pitanju projekat javno-privatnog partnerstva, da li se o njemu izjašnjavala Komisija za JPP, kako je predviđeno Zakonom iz 2011?”, postavlja pitanja Transparentnost Srbija.

Komentari[ 0 ]