GRADovanje
Još jedna pobjeda dubrovačke inicijative "Srđ je naš"
Upravni sud srušio Studiju utjecaja na okoliš za projekt na Srđu
09/09/2016 | 20:00
Piše: H-alter
"Proglasiti zahvat prihvatljivim za okoliš, bez da se uzelo u obzir utjecaj preko 400 apartmana, smatramo neprihvatljivim trgovanjem zdravljem građana. Iako Zakon o igralištima za golf više nije na snazi, pokušava se izgraditi 27,9 ha sa 240 vila i jednim hotelom u obuhvatu golf igrališta, dakle u rekreacijskoj zoni, iako se na takvim područjima po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji mogu raditi samo prateći objekti za potrebe rekracijske namjene”, izjavio je prilikom podizanja tužbe Enes Ćer
Photo: Inicijativa "Srđ je naš"
Protest ispred Gradske vijećnice u Dubrovniku 2014. godine

Upravni sud u Splitu poništio je 2. septembra Studiju utjecaja na okoliš za golferski projekt na Srđu.

Riječ je o presudi u tužbi koju su još prije tri i pol godine, u travnju 2013., Upravnom sudu podnijele inicijative Srđ je naš, udruge Zelena akcija i Udruga hrvatskih arhitekata protiv odluke Ministarstva zaštite okoliše i prirode u vrijeme Mihaela Zmajlovića o prihvatljivosti Studije utjecaja na okoliš za megalomanski projekt gradnje iznad Dubrovnika.

"U studiji se tendenciozno manipulira podacima, kako bi se zahvat u okoliš prikazao prihvatljivim. Tako su u procjeni štetnih posljedica iz procjene utjecaja izbačena turistička naselja Bosanka Sjever i Jug, dok su ista stavljena u procjenu ekonomskih koristi za lokalnu zajednicu, pa se na taj način manipulira veličinom obuhvata zahvata. Proglasiti zahvat prihvatljivim za okoliš, bez da se uzelo u obzir utjecaj preko 400 apartmana, smatramo neprihvatljivim trgovanjem zdravljem građana. Iako Zakon o igralištima za golf više nije na snazi, pokušava se izgraditi 27,9 ha sa 240 vila i jednim hotelom u obuhvatu golf igrališta, dakle u rekreacijskoj zoni, iako se na takvim područjima po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji mogu raditi samo prateći objekti za potrebe rekracijske namjene”, izjavio je prilikom podizanja tužbe Enes Ćerimagić, pravnik Zelene akcije.

Udruge i inicijativa više će o presudi reći sutra na konferenciji za medije u Dubrovniku.

Ovo je samo jedna u nizu presuda upravnih sudova protiv nadležnih institucija u pitanjima prostornog planiranja i zaštite okoliša. Upravni su sudovi, podsjećamo, već rušili studiju utjecaja na okoliš zaprojekt golfa kod Motovuna, ukinuli Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre Grada Splita i studiju za vjetroelektrane na Pelješcu. U svim su slučajeva udruge i inicijative dokazale nezakonitost djelovanja institucija.

Legitimnost projekta na Srđu već je osporio Visoki upravni sud ukinuvši krajem 2014. izmjene prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije iz 2006. godine kojom je projekt narastao sa 100 na megalomanskih 310 hektara.

* H-alter

Komentari[ 0 ]