GRADovanje
Postupak za energetske dozvole kompaniji REV vraćen na početak
Uspeh aktivista: Upravni sud Srbije poništio rešenja za HE Brodarevo
24/07/2013 | 13:57
Upravni sud Srbije doneo je u utorak odluku da poništi rešenje o produženju energetskih dozvola kompaniji REV d.o.o za izgradnju hidroelektrana Brodarevo na Limu. Ovom odlukom, koja je konačna, postupak se vraća na početak.

Upravni su Srbije doneo je u utorak odluku da poništi rešenje o produženju energetskih dozvola kompaniji REV  d.o.o  (Renewable Energy Venutures) za izgradnju hidroelektrana na Limu. Ovom odlukom, koja je konačna, postupak se vraća na početak.

Proces dobijanja potrebnih dozvola za izgradnju hidroelektrane Brodarevo 1 i 2 na Limu pun je nezakonitosti i kršenja procedura, zbog čega je sudovima u Srbiji podnesen čitav niz prijava protiv nadležnih institucija. Advokat Koordinacionog odbora za zaštitu i očuvanje reke Lim, Sreten Đorđević, za Kontrapress kaže da je ovo velika i važna odluka za Srbiju.

„Radi se o presudi po tužbi Koalicije nevladinih organizacija kojima je u upravnom postupku nadležnog ministarstva onemogućeno učešće u postupku po zahtevu za ponavljanje tog postupka koji je doveo do produženja energetskih dozvola.Mi nismo imali izbora sem da podnesemo tužbu Upravnom sudu, s obzirom na to da nam je to rešenje ostalo jedino po zakonu. Veoma sam zadovoljan zbog činjenice da je Upravni sud našao da je naša tužba u potpunosti osnovana i da su predstavnici NVO sa područja Brodareva i Prijepolja oštećeni u svom pravu da kao stranke učestvuju u postupku povodom zahteva za produženje energetskih dozvola. Presudom je to rešenje poništeno i predmet je vraćen na ponovni postupak u kojem će se odlučivati o zahtevu mojih klijenata da učestvuju u tom postupku sa namerom da se kompaniji REV ne produže energetske dozvole s obzirom na to da oni nisu ispunili zakonom propisane uslove za tako nešto“, kazao je Đorđević.

Presuda je konačna i na nju nema prava žalbe. Đorđević podseća da je ovakva odluka pokazala da nevladine organizacije imaju moć i kapacitet da utiču na postupke koji obiluju nezakonitostima, poput projekta Brodarevo 1 i 2.

„Ne bih komentarisao kakve su posledice po kompaniju REV d.o.o. Međutim, znam pouzdano unazad nekoliko godina, otkad zastupam koaliciju nevladinih organizacija iz Prijepolja i Brodareva, da kompaniji REV d.o.o  svako prolongiranje njihovih zahteva jako šteti. Ako pogledate kako se kreću cene njihovih akcija,  videćete da su one pale 15 do 20 puta u poslednjih nekoliko godina. To njima svakako ne odgovara. Ono što je vrlo važno, jeste da Upravni sud Srbije pokazuje izvanrednu ozbiljnost u rešavanju ovakvih stvari bez obzira na pritiske za koje očekujem da postoje“, kazao je.  

"Ovo je jedan od pokazatelja da ekološki aktivisti, ujedinjeni na nacionalnom i međunarodnom nivou, istrajnošću i iskrenošću mogu uspeti u zaštiti i očuvanju rijeke i prirodnih dobara" A. Kurbegović

Jedan od članova Koodrinacionog odbora, Amel Kurbegović, napominje da  je u pitanju jedna od čitavog niza tužbi zbog nezakonitosti koje su bile prisutne u aktivnostima kompanije REV d.o.o, inače, kako kaže naš sagovornik, registrovane sa 500 evra osnivačkog kapitala na Devičanskim ostrvima.

„Ovo je jedan od pokazatelja da ekološki aktivisti, ujedinjeni na nacionalnom i međunarodnom nivou, istrajnošću i iskrenošću mogu uspeti u zaštiti i očuvanju reke i prirodnih dobara. Republika Srbija je shvatila, što nam je jako drago, da ipak pravda i zakon moraju da se poštuju. Ovo je jedna u nizu pobeda koje tek dolaze.  Građani su sada svesni da smo mi aktivisti, koji smo bili na ivici linča od ove kompanije potpomognute spregama s vlastima i medijskom kampanjom protiv nas, pokazali da je ova jedna iskrena borba, da svi koji misle dobro svom mestu treba da se uključe aktivno u donošenje odluka vezanih za ugrožavanja životne sredine i kršenja zakona.  Mi se samo pozivamo na ustavom zagarantovano načelo  da se borimo za zdravu životnu sredinu, kao i na druga akta iz međunarodne deklaracije i protokola o zaštiti životne sredine“, kazao je Kurbegović.

Projekat izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i 2 prate i uvek servilne državne vlasti, bez obzira da li su se predznaci partija na čelu države menjali. Tako je, iako je tokom predizborne kampanje tvrdila da će ispitati sve nezakonitosti vezane za ovaj projekat, aktuelna ministarka za energetiku Zorana Mihajlović, samo dva meseca pre odluke Upravnog suda, potpisala Rešenje kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2.

Kurbegović kaže da je protiv njenog prethodnika, bivšeg ministra rudarstva i energetike iz redova SPS, Petra Škundrića, pokrenut postupak pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal. Za aktuelnu ministarku je napomenuo da su je upoznali sa svim svim propustima i kršenjima zakonskih procedura u slučaju HE Brodarevo 1 i 2.  

„U ovom slučaju se tipično vide zloupotrebe službenih dokumenata, što ukazuje na to da država mora da povede računa sa kim i šta radi i kakve dokumente izdaje. Odlično znamo da je Srbija ušla u proces pristupanja Evropskoj unijii i da jednostavno mora ispoštovati neka zakonska načela“, upozorio je.

Dodao je da treba iskoristiti potencijale koje država Srbija ima. „Građani moraju transparentno i javno biti  obavešteni, mora se voditi računa o zaštiti životne sredine, a mi imamo izobilje izvora obnovljive energije u koje ne spadaju Brodarevo 1 i Brodarevo 2 jer se kose sa međunarodnim deklaracijama. Imamo biomasu, energiju vetra i solarnu energiju i hidropotencijal malih pritoka za šta ćemo se zalagati ako se ispoštuju svi međunarodni principi i ukoliko se bude poštovala zaštita životne sredine. Moramo imati definisanu dobrobit lokalne zajednice“, zaključio je Kurbegović.

Podsetimo da su aktivisti pre godinu dana, u toku učešća na javnoj raspravi u Prijepolju, pretučeni, a da je država organizovala javnu raspravu u januaru 2013. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, kršeći  proceduralne i zakonske odredbe, zbog čega su aktivisti demonstrativno napustili te prostorije.  

U čemu je problem sa izgradnjom hidroelektrana Brodarevo 1 i 2 detaljno je opisano u tekstu Mirka Popovića koji možete pročitati ovde.

Komentari[ 0 ]