Razgovori
Intervju: Donatela della Porta, politikološkinja
Nije pitanje kuda ide Italija, nego kuda ide EU
08/01/2017 | 13:11
Razgovarala: Žarka Radoja

kako gledate na ishod referenduma u Italiji i na činjenicu a je Evropska unija podržala taj referendum?

Reforme koje je Vlada planirala nisu prošle u parlamentu pa su morali da raspišu referendum. Međutim, mislim da je osnovna greška bila sama reforma.

referendum je bio neophodan jer reforma Vlade nije dobila potrebnu podršku u parlamentu, ali moj utisak je da je to bila greška Vlade, primarno da uopšte krene sa provedbom reformi, jer svrha reforme je veoma nejasna, i prema ustavnom pravu ali i zbog procedure jer je bila konfliktna. Sledeća greška predsednika Vlade je bila da privatizuje i personalizuje ovaj referendumkoji je predstavio kao neku vrstu konačne odluke o Vladi. Rezultat je mnogo gori od očekivanog za Vladuzbog najmanje tri razloga: prvi da je izašlo mnogo više ljudi na glasanje nego što s eočekivalo: drugi problem je da su izgubili sa velikom većinom. Kad je najavljen referendum istraživanja su pokazivala 80 odsto podrške za „da“, a završilo se sa skoro 60 odsto koji su glasali protiv, tako da je to veliki poraz.

Treći je distribucija glasova koja bi trebalo da se smatra posebno opasnom za Vladu koja s epredstavlja kao levi centar jer je izuzetno veliki broj ljudi glasao protiv, 81 odsto mladih je glasalo protivi ljudi koji uglavnom pate zbog ekonomske i društvene krize.

Da li je referendum bio za i protiv EU? Neki mediji su ga upravo tako pratili.

To je potpuno pogrešno i obmanjujuće jer u samom referendumu nema ništa što je direktno povezano sa EU. Neki predstavnici EU su napravili grešku i podržali referendumi pozvali da se glasa zai jeste tačno da su u tom smislu ga na neki način predstavili kao referendum za ili protiv EU, uz poršku Merkel i drugih članica EU. Bilo je to samoporazno, ali sam referendum i reforma nisu s eodnosili na EU.

Kako komentarišete činjenicu da je pre refrenduma 85 odsto ljudi bilo za, a nakon njega 60 posto za ne.

U početku, kada je referendum najavljen, pre godinu dana. onda s epolako ta većina prebacivala na drugu stranu, ali bilo je veoma tanka razlika. Zašto su ankete pogrešile? U poslednjem trenutku kada su ljudi bili neodlučni, takve situacije su uvek nepouzdane a drugo je da su imali glasove onih koji su već odlučili da će glasati za ali istotako rečeno je da ako izlaznost bude velika, da niko neće pobediti.

Da li je u ovakvoj situaciji to velika šansa Za Bepea Grila da dobije još više glasova u Italiji.

Teško je odgovoriti na to pitanje jer nije promenjen većinu u chambers parlamentu, ono što se menja je legitimitet većine jer je Renci već podneo ostavku, ali jedno od pitanja sa referenduma o agregacija biračkog tela,

Pet zvezda i Lega su tražili izbori ali mislim da ne mogu da se dese tako brzo

Šta je najveća posledica ovog referenduma biti za Italiju

Sada izgleda da nema većeg uticaja na berze, bilo je govora da će ako s eizglasa ne desiti ekonomska katastrofa. Ne vidimo je. Sa jednom bankom koja je bila u p

Berze su reagovale poztivno, pobeda zelenog kandidata u Austriji i intervencija Dragija u ECB su bili razlog za to.

Za sada Vlada koja može biti duža ili kraća, Moja očekivanja da ako ih i bude da će biti u 2017. godini i da da je deo birača Partito democratico glasao protiv, postoje ozbiljne podele unutar stranke, Očekujem da će PD biti u problemima sam sa sobom neko vreme, a desničarke stranke, pet zvezdida radi dobro, na lokalnim izborima su dobili gradonačelnike u Rimu i Torinu, pa je moguće da će i s aovim dobiti sledeći put veću podršku

Italija bi u budućnosti mogla da napusti EU. Da li je to opcija

CNN je to objavio. S jedne strane

Pitanje je kuda ide EU, nije pitanje Italije nego da li će EU biti u mogućnosti da preživi trenutno stanje.

U javnoj sferi seli smo se na to da li će izbori značiti izlazak iz EU. Kako smo došli do toga da su ovo ključne teme medija i javnost?

Postoje razni uzroci, neki su vezani i za profesiju novinarstva koja ostaje veomačesto na površnosti i traži skandale,

Na nivou društva i javne sfere postoji debata kuda EU ide, očigledno je izazovu postoji mnogo nezadovoljstva zbbog načina vođenja ekonomske krize, kao i rastuće nezadovoljstvo radom određenih institucija EU. 

Komentari[ 0 ]