<< Foto galerija
Antifašizam
Izbeglički život u beogradskom skvotu, detalji
Preko hiljadu izbeglica provelo je više meseci u nehumanim uslovima, bez najelementarnijih uslova za život u centru Beograda. Tek nakon medijskih napisa, stanje se poboljšalo zahvaljujući na prvom mestu aktivističkim grupama, nevladinim organizacijama i volonterima. Početkom maja, država Srbija je odlučila da ih skloni sa te lokacije kako bi oslobodili prostor za izgradnju projekta "Beograd na vodi". Album ćemo dopunjavati svaki dan, kao svedočanstvo izbegličkog života u Srbiji.