<< Foto galerija
Društvo
Izbeglice u preševskom limbu
U Preševo, grad na jugu Srbije u blizini granice sa Makedonijom, svakodnevno stiže nekoliko hiljada izbeglica. Organizacija je loša, izbeglice nekoliko kilometara moraju da pešače, da bi na kraju, zgurani u red koji zna biti veoma dug, čekali satima na kiši i hladnoći, kako bi bili registrovani. Ima mnogo porodica, majki s bebama, starijih ljudi... Država Srbija ima nedovoljan broj kompjutera za njihovu registraciju. Iz Preševa autobusima, koje plaćaju 35 evra, nastavljaju put ka Hrvatskoj.