<< Foto galerija
Društvo
Protesti u Makedoniji: Nismo ekonomsko roblje
Vlada Makedonije promenila je zakon prema kojem se od 1. januara 2015. uvode doprinosi od 35% na honorarne ugovore. Zakon oslobođa državnu administraciju od plaćanja doprinosa, i de facto pogađa samo nezaposlene koji rade na ugovorima o delu. Isključivanjem državnih službenika, bez ikakvog logičnog obrazloženja, Vlada se i oficijalno ponaša kao oligarhija. Meru će osetiti oko 150.000 ljudi u državi, i bez sumnje dovešće do povećanja siromaštva i nezaposlenosti. (Kumjana Novakova)