<< Foto galerija
Kultura
Osmeh sa izbegličkih crteža
U parku kod Autobuske stanice s vremena na vreme deca iz izbegličkih kolona na putu ka EU, dobiju krede u boji i crtaju. Jedan od tih dana je bila sreda. Crtala su dece iz Sirije i Iraka.