Intervju sa general – lajtnantom Kočom Popovićem
Oslobođenjem Sarajeva otpočela je posljednja bitka za oslobađanje cijele Jugoslavije
Piše: Front slobode 06/04/2015 | 12:29

Povodom 70. godišnjice oslobođenja Sarajeva od fašističke vlasti, prenosimo intervju koji je tim povodom objavio Front slobode, dan kasnije - 7. aprila.

U razgovoru general – lajtnant Koča Popović, komandant II armije, izložio nam je značaj velike naše pobjede, oslobođenja glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva.

FRONT SLOBODE: U čemu je značaj oslobođenja Sarajeva?

Popović: Strateška važnost Sarajeva za okupatora bila je naročito velika, jer ovaj grad u rukama okupatora značio je veliku branu za opšte oslobođenje naše zemlje. Sada, posle njegovog oslobođenja, povezuje se čitav front od Gospića, Bihaća, doline Bosne i Save, do Srema, Drave i Mure. Naše jedinice dobijaju mogućnost  da pristupe paralelnom čišćenju svih okupiranih prostora i da sa postignute linije otpočnu konačan napad za oslobođenje cele Jugoslavije. Zbog toga je maršal Tito i mogao ovih dana da najavi da je oslobođenje cele Jugoslavije pitanje nekoliko dana, najviše jednog meseca.

Kao što je oslobođenje Bihaća neposredno delovalo na operacije na sarajevskom sektoru, tako će sad oslobođenje Sarajeva ubrzati likvidaciju nemačkih uporišta u dolini Une, Vrbasa, Bosne i Save.

FRONT SLOBODE: Kakav je položaj nemačkih trupa u našoj zemlji poslije oslobođenja Sarajeva?

Popović: Nemačka opšta situacija je bezizlazna. Kada su savezničke armije počele svoj veliki napad sa istoka i zapada na Nemačku, Hitlerovi stratezi smatrali su da će tvrdoglavim držanjem isturenih uporišta vezati znatne savezničke snage i tako sprečiti skoncentrisani napad na same granice Rajha. Međutim, u tome nisu uspeli. Savezničke armije prodrle su u srce Nemačke, a nemačke isturene snage, koje bi im toliko bile potrebne na domaćem tlu, ostale su u beznadežnom položaju, ni malo ne utičući, pri tom, na tok glavnih operacija. U momentima kada lokalna vojna situacija postaje neodrživa, Nemci pokušavaju da spasu ljudstvo i materijal, ali zapadaju u drugu bezizlaznost: odstupanje ne nemogućno – ostaje im da čekaju svoje uništenje.

FRONT SLOBODE: Da li će se njihove snage moći izvući?

Popović: One nemaju kuda da se izvuku. Njima predstoji uništenje. Međutim, pogrešno bi bilo smatrati da se njihove trupe izvlače iz Jugoslavije prema nekom opštem strateškom planu, radi opšte situacije. Ne, oni drže svako uporište dok ih se silom oružja ne izbaci. Prema tome oslobođenje Sarajeva, kao i svi ostali uspesi naše armije, ne da su nesumnjivo uslovljeni situacijom na glavnim ratištima, direktan su rezultat herojske borbe, požrtvovanja i snage naše armije.

Nacional – socijalističko vođstvo zna da je rat izgubljen. Zato svim silama nastoji da rat što više produži u nadi da će u savezničkom bloku nastati pukotine. Krimska konferencija i poslednji događaji na frontovima najbolje pokazuju koliko su ta očekivanja uzaludna.  

FRONT SLOBODE: Kako se može objasniti nedavna ofanzivna akcija Nemaca u prvacu Tuzle?

Popović: Očigledno je da su oni hteli osloboditi prolaz dolinom Bosne u času kada su osetili da im predstoji gubljenje Sarajeva. No, kao što su držeći isturena uporišta uzaludno nastojali da spreče opšti napad na Nemačku, tako sada uzaludno pokušavaju da se dočepaju Nemačke.

Karakteristično je da Nemci vrše napade na onim sektorima gde ubrzo iza toga dožive najveće poraze. Tako je bilo nedavno na sektoru između Blatnog jezera i Budimpešte. Hteli su da zadrže Blatno jezero, a izgubiće Beč. Na zapadu je Runštet prošlog decembra poveo ofanzivu upravo na onom sektoru gde je nedavno doživeo katastrofalne poraze. U našim razmerama, poslednji pritisak na Tuzlu sa pravca Brčkog bio je uvod u slom celokupnih njihovih pozicija južno od Save.

Oslobođenjem Sarajeva čitava naša vojska izbija na polazne položaje za poslednju veliku bitku, koja će nam doneti oslobođenje cele naše zemlje.