Apel organizacija civilnog društva
Ugroženo izborno pravo građana Srbije
Piše: Kontrapress 15/03/2017 | 13:18

Povodom predstojećih predsedničkih izbora, zakazanih za 2. april, vodeće organizacije civilnog društva u Srbiji upozorile su da je ozbiljno ugrožen demokratski izborni proces, te da je neophodno što aktivnije delovanje domaćih i međunarodnih organizacija kako bi se zaštitila jedna od demokratskih vrednosti posle 5. oktobra 2000. godine, a to su slobodni i demokratski izbori, odnosno mirna smenjivost vlasti na demokratskim izborima.

"Veliku bojazan predstavlja činjenica da bi, prema rečima pravnih eksperata, izborno pravo građana moglo da bude ugroženo i od strane Republičke izborne komisije. RIK je, naime, uspostavio novi, veoma sporni mehanizam načina utvrđivanja izbornih rezultata proširujući svoja ovlašćenja, među kojima je i prepravljanje javnih isprava, što predstavlja ozbiljno krivično delo. Posebno zabrinjava činjenica da vladajuća koalicija u RIK-u ima većinu, protivno zakonu koji predviđa da nijedna stranka niti koalicija ne sme da ima natpolovičnu većinu u sastavu organa za sprovođenje izbora", naveli su u saopštenju. 

Pozvali su Ustavni sud da blagovremeno reaguje na pokušaje državnih organa da donošenjem podzakonskih akata o izbornom procesu a koji su u suprotnosti sa izbornim zakonima – narušavaju zakonitost i regularnost izbora. 

"Iskustvo na nekoliko prethodnih izbora, kada je dolazilo do sistematskog kršenja izbornih pravila, uključujući i zastrašivanja i ucenjivanja, pa čak i fizičko nasilje – ukazuje da bi i na samim biračkim mestima moglo doći do ozbiljnih nepravilnosti, koje mogu ugroziti regularnost izbora. Treba takođe naglasiti da postoje brojne birokratsko-proceduralne prepreke za ostvarenje izbornog prava građana koji žive u inostranstvu, kao i neadekvatni mehanizmi za zaštitu regularnosti tog glasanja. Činjenica je da su slobodni i fer izbori od 2012. do danas sve više ugroženi i zbog katastrofalne medijske scene u Srbiji. Sva istraživanja pokazuju da ogromna većina medija apsolutno favorizuje kandidata vladajuće koalicije, a sa druge strane vodi kontinuiranu kampanju protiv njegovih suparnika. Neki od tih medija ne prezaju da na najdrastičniji način u kampanji krše ne samo etički kodeks novinarstva, nego i zakone ove zemlje", saopštili su. 

Apelovali su na građane i nevladine organizacije da se, iz polja svoje ekspertize, ali i kroz građanski angažman, uključe u kontrolu celokupnog izbornog procesa i sprečavanje nepravilnosti i ukazivanje na njih, kao i na međunarodne organizacije da mnogo aktivnije budu uključene u monitoring izbornog procesa u Srbiji.

Istovremeno, izrazili su zabrinutost pasivnog angažamana međunarodnih organizacija "iako su neke od njih u svojim izveštajima i same konstatovale brojne nepravilnosti na prethodnim izborima, o čemu je delimično bilo reči i u Izveštaju o napretku Srbije za 2016. godinu."

Apel su, između ostalih, potpisale Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava - Yucom, Centar za praktičnu politiku, Fond za humanitarno pravo, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Inicijativa mladih za ljudska prava, Transparentnost Srbija, Centar za regionalizam, Biro za društvena istraživanja BIRODI, Forum ZfD, Sandžački odbor za ljudska prava, Centar građanskih vrednosti - Subotica, Akademska inicijativa Forum 10, SOS Ženski centar Novi Sad.