Nevidljivo nasilje
Jasna Dimitrijević (Lice ulice) | 24/10/2018
Novinare često doživljavamo kao da su nam samo oni dužni punu, objektivnu, istinitu informaciju, a ne vidimo probleme s kojima se suočavaju u naporima da nam predstave makar minimum. Nije stvar samo u tome da ih podržimo kada hrabro istupaju zarad opšteg dobra već i da bolje razumemo zašto to ne čine.
Nevidljivo nasilje | 28/08/2018
Novinari i novinarke glavni deo posla obavljaju u uslovima nesigurnosti, diskriminacije, cenzure i otvorenih pritisaka, koji na kraju rezultiraju autocenzurom.
Viktor Ivančić | 05/07/2018
Slavne parole poput „slobode“ i „nezavisnosti“, što su se nekoć kočile na zastavama „sedme sile“, opstaju još samo kroz legende o staroj slavi i klate se kao otužne prnje na jarbolu.
Nidžara Ahmetašević | 10/05/2018
U praksi ovo znači da novinari privatnih medija češće nisu nego što jesu upoznati sa pravima, te ne prepoznaju kada su im prekršena ili uskraćena, u milosti su i nemilosti urednika koji su često bliski vlasnicima, mobing je sveprisutan, a pristup koji imaju ne rijetko neprofesionalan i senzacionalistički.
Una Hajdari | 08/05/2018
"Desio se slučaj kada sam radila intervju sa bivšim premijerom, sadašnjim predsednikom. Pokrenuo je verbalni sukob sa mnom tokom intervjua u njegovoj kancelariji zbog sadržaja mojih pitanja. Zvao je vlasnike Top Channela i zamolio ih da me otpuste. Stvarno sam mislila da ću izgubiti svoj posao ", objašnjava sagovornica.
Nevidljivo nasilje | 10/04/2018
Naši rezultati podižu svest o uslovima u kojima rade novinari iz zemalja Zapadnog Balkana
Nevidljivo nasilje | 10/04/2018
Ovaj projekat ima za cilj osnaživanje novinara u regionu Zapadnog Balkana, kao i pokretanje diskusije i razmenjivanje iskustva i pronalaženje rešenja za bavljenje pritiskom nad onima koji su svedoci nevidljivog nasilja i svakodnevnom funkcionisanju sa urednicima i izdavačima medija.
Una Hajdari | 07/05/2018
Neprofitni mediji na Kosovu često “od drveta ne vide slona”, odnosno uspevaju da postignu dobru i efikasnu pokrivenost u nekim temama, a ništa ili vrlo malo o drugim značajnim pitanjima, ne pružajući na taj način redovno i sveobuhvatno izveštavanje o događajima i političkim dešavanjima u zemlji.
Žarka Radoja | 07/05/2018
"Neki projekti su nam prolazili, ali to nije dovoljno ni za približno pristojan život. Zbog toga smo prinuđeni da radimo nešto drugo što nema veze s novinarstvom. Ja se, recimo, danju bavim administracijom u jednoj firmi, a onda kad dođem noću kući - pišem. Pitanje je dokle je to izvodivo."
Biljana Sekulovska | 01/05/2018
“Plate novinara su ispod svakog ljudskog dostojanstva, a poslednjih godina je novinaru bolje da radi na trafici nego za ono za šta se školovao, pojašnjava Jordanovska iskustva svojih kolega
Nidžara Ahmetašević | 01/05/2018
Neprofitni mediji zavise od donacija koje primaju, te politika koje donatori imaju. Neki ne žele nikakav upliv u uredničke politike, dok se drugi ne libe tražiti prostor u kojem bi otvarale teme njima bitne, diktirajući time i interes javnosti.
Una Hajdari | 25/04/2018
“Postoji apsurdna situacija u javnom servisu, a to je da novinar što se manje bavi istraživačkim novinarstvom, to je više cenjen od strane odgovornih urednika i menadžmenta. Što se više bavi istraživačkim pričama, to se više smatra 'rizikom' za menadžment televizije, jer njegov posao ugrožava njihov dobar odnos sa najvećim političkim strankama."
Biljana Sekulovska | 27/04/2018
Politički pritisci u javnom servisu doveli su do toga da su radnička prava u svakom pogledu srozala – niske plate, mobing koji ima veze sa uredničkim i političkim pritiscima kojima su novinari kontinuirano bili izloženi, kažu nam kolege koje su želele da ostanu anonimne.
Nidžara Ahmetašević | 24/04/2018
“O pravima se nikada ne govori... Postoje samo obaveze. Novinari sami moraju da se edukuju i tako upoznaju nadređene o svojim pravima”, kaž jedan od novinara zaposlenih u Javnom servisu BiH
Nidžara Ahmetašević | 22/04/2018
Kristina Ljevak, novinarka sa dugogodišnjim iskustvom u domaćim medijima, uslove u kojima rade novinari i novinarke opisuje kao “jezive”, dok Aleksandar Brezar, novinar javnog servisa, konstatuje kako mu se čini da nikada nije bilo teže baviti se novinarstvom u BiH nego je to danas.
Milica Bogdanović | 21/04/2018
„Prednosti ovakvog nezavisnog glasila ili medija su apsolutna sloboda, u izrazu, viziji i načinu djelovanja, ali je mana to što za sada ne možemo omogućiti zaposlenje uredničkom timu po socijalističkim principima, što znači nezavisno od profita“.
Milica Bogdanović | 10/04/2018
“U nekim slučajevima redakcije nijesu odvojene od sektora za marketing. Zbog toga se u praksi često dešavaju indirektni uticaji vlasnika ili marketing sektora na uređivačke politike medija”.
Milica Bogdanović | 19/03/2018
U rijetkim lokalnim medijima koji imaju stabilne finansije, mladi novinari sa fakultetskim obrazovanjem godinama ne uspijevaju da ostvare stalni angažman – punu platu, poreze i doprinose.
Biljana Sekulovska | 19/03/2018
Učestali su telefonski pozivi i zahtevi naših kolega (sada portparola), koji u ime prethodne saradnje pokušavaju da traže da poštedimo nekoga - što je iznenađenje i za mene i za kolege koje se suočavaju s tim, kaže jedan od sagovornika
Žarka Radoja | 15/03/2018
Naši sagovornici i sagovornice, koji su radili i rade u određenim privatnim televizijama, radio stanicama, portalima i u dnevnim novinama primarno naglašavaju da im je uskraćena mogućnost bavljenja novinarstvom – da se bave pre propagandom i da su prisiljeni da se ili svađaju, odu ili da šute.
Žarka Radoja | 09/03/2018
“Ljudi su nam govorili: ‘Kad dođe nova vlast, uvek su smene. Šta sam se ja smena nagledao.’ Dođeš s pričom da je to normalno. Pa nije normalno. Gde je to normalno?”, kaže jedan od novinara.
[ strana 1 od 2 ]