Članci autora Ilir Gaši (Kosovo 2.0)
GRADovanje | 06/04/2023
I tu konačno shvatim. Ne putuju stvari, već ljudi. A tek kad ljudi ne mogu, oni šalju stvari. Ali ni tada, zaista, ne putuju stvari – već njihova osećanja.