Članci autora Yoni Appelbaum (The Atlantic)
GRADovanje | 15/08/2017
Od velike je važnosti za multietničku demokratiju da se iskreno suoči sa prošlošću – i da simbole Konfederacije vidi onakvima kakvi jesu.