ARTivizam
Promocija knjige Srđana Radovića
Grad kao tekst
12/12/2013 | 09:33
U četvrtak 12. decembra, s početkom u 19 sati, održaće se promocija knjige "Grad kao tekst" Srđana Radovića, u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda. Na promociji će govoriti Ivan Čolović, Ildiko Erdei, Ljiljana Gavrilović i autor

U četvrtak 12. decembra, s početkom u 19 sati, održaće se promocija knjige "Grad kao tekst" Srđana Radovića, u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda. Na promociji će govoriti Ivan Čolović, Ildiko Erdei, Ljiljana Gavrilović i autor

Studija Srđana Radovića posvećena je čitanju grada kao teksta u užem smislu, odnosno, nazivima javnih prostora (pre svega ulica) koji se posmatraju kao znakovi. Ovi nazivi u sadejstvu sa drugim simbolima (spomenicima, muzejima, arhitekturom itd.) formiraju određenu politiku identiteta, ali ne manje i svakodnevne diskurse i sisteme predstava ljudi. Studija naglašava da ovde nije reč samo o predstavama koje ljudi imaju o prostoru u kome žive, odnosno o društvu čiji su članovi, već da javni simboli utiču i na predstavu koju građani izgrađuju o sebi samima.

"Stariji nanosi sećanja i dalje obitavaju na preimenovanim ulicama, čime u određenoj meri podrivaju cilj aktera preimenovanja u svim epohama da isporuče isključive i koherentne ideološke poruke preko simbolizacije javnog prostora. I u savremeno doba deviza 'Mi gradimo grad, on gradi nas' može se oceniti kao tačna, budući da se identitetskim preustrojem prostora u znatnoj meri doprinosi i izgradnji identiteta stanovništva, i to ne samo grada samog – grad kao tekst preoblikuje sliku nacije i istorije, što prenosi kulturnu poruku znatno dalje od pločnika gradskih ulica. Nove ulične table se i danas kače, kao što je to i ranije bio slučaj, sa željom da se 'urežu u stenu', ali prošlost pokazuje da se ovakve vrste identitetskih intervencija suočavaju sa izgradnjom koja je od mnogo krhkijeg materijala nego što je kamen – promene u javnim simbolima će i ubuduće biti prisutne, kao što su bile i do sada, a kakve će one biti zavisi, između ostalog, i od sadržaja tabli koje se trenutno kače na ulice gradova." (Odlomak iz knjige)

Srđan Radović je etnolog-antropolog, saradnik Etnografskog instituta, na kome je angažovan kao istraživač-stipendista. Autor je knjige "Slike Evrope: istraživanje predstava o Evropi i Srbiji na početku XXI veka" i urednik zbornika Kultura prožimanja: antropološke perspektive.

Komentari[ 0 ]