Članci autora Timothy Snyder
Društvo | 08/06/2018
Polarizuje našu politiku, terajući nas da ignorišemo neugodne činjenice i opstruira pravi aktivizam.