Članci autora Idro Seferi (Kosovo 2.0)
Društvo | 11/10/2021
Kada mediji rade isključivo da bi služili onima na vlasti ili kako bi se slagali s većinskim javnim mnijenjem, tenzije će samo jačati