Članci autora Kenan Malik (The Guardian)
Društvo | 17/03/2022
Granice kojima se definiše ko su ljudi kao mi, ko su Evropljani, pa čak i ko su „belci“, nisu fiksirane i pomeraju se u skladu sa političkim i društvenim potrebama. Oni za koje smatramo da nisu kao mi doprinose definisanju tih granica isto koliko i oni za koje verujemo da to jesu.