GRADovanje
Inicijativa "Ne da(vi)mo Beograd"
Šta sve ne valja u ugovoru o Beogradu na vodi
22/09/2015 | 14:07
U međudržavnom sporazumu između Emirata i Republike Srbije u jednom članu piše različito na srpskom, različito na engleskom. Ugovor je zaključen na arapskom, srpskom i engleskom, a pravno je jedino važeća engleska verzija. Znači, ono što čitaju naši građani, to ne važi, u slučaju da ima razlika

Posle dužeg odugovlačenja, u nedelju, 20. septembra Vlada Srbije objavila je ugovor za projekat “Beograd na vodi”.

Na sajtu Vlade Republike Srbije objavljena su sledeća skenirana dokumenta – prevod dela Ugovora na srpski jezik koji ne sadrži priloge (69 strana), engleska verzija Ugovora koja sadrži sve priloge (259 strana), kao i amandman na ugovor potpisan 27. jula 2015. godine.

Kako navodi ekonomista Milan Kovačević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ugovor je štetan za Srbiju isto onoliko koliko su štetni svojevremeni ugovori sa Rusijom o NIS-u i Južnom toku:

“Na žalost, nakon objavljivanja zajedničkog Ugovora mi manje znamo o projektu, a imamo sve više sumnji da on nije dovoljno koristan za nas. Naime, glavnina odredni sadržana je u 15-ak priloga koji nam nisu dati. A oni odlučuju o pravom efektu Ugovora. U samom Ugovoru ima krupnih razlika između engleskog i srpskog teksta, a engleski je odlučujući. U oba teksta ima pozivanja na propise koji ne postoje. Na primer, zakup zemljišta se poziva na uredbu iz 2011. godine koja je ukinuta uredbom iz 2015. godine. Ta druga uredba, koja nije pomenuta u Ugovoru, dozvoljava besplatno davanje zemljišta u zakup, što je veoma štetno za nas. Dati u zakup bez naknade je poklon. To ne treba zavijati u neku drugu oblandu.

Ne zna se, zatim, šta je čija uloga. Sa inostrane strane, ima garant, povezano lice i ulagač. Muhamed Alabar je garant a ulagač je 'Belgrejd voterfront kapital investments'. Sa naše strane je zaključen ugovor sa strane Republike, Grada. I oni su preuzeli jako mnogo obaveza.

U međudržavnom sporazumu između Emirata i Republike Srbije u jednom članu piše različito na srpskom, različito na engleskom. Ugovor je zaključen na arapskom, srpskom i engleskom, a pravno je jedino važeća engleska verzija. Znači, ono što čitaju naši građani, to ne važi, u slučaju da ima razlika. U međudržavnom sporazumu na koji se poziva čitav ovaj aranžman, piše na srpskom jeziku da realizacija projekta neće biti predmet tendera i konkurencija prema srpskim zakonima. A na engleskom ne piše tako. Već kaže i to i bilo koji drugi postupak neće se primnjevati srpski zakoni na ulaganja iz Emirata. Mi imamo Zakon o javno-privatnom parterstvu. Tu piše da se ne sme ulaziti u javno privatno partnerstvo bez javnog tendera. Ovde ga nije bilo. To znači, prekršen je naš zakon. Ja ne znam da li prethodna odredba da se ne primenjuju srpski zakoni na ulaganja Emirata, znači da oni neće plaćati nikakve poreze, da će dolaziti kad hoće.

I ja sam pisao već Vladi i Skupštini da mi to razjasne. Nije bilo odgovora. Komisija za kontrolu državne pomoći je odlučivala o davanju pogodnosti. Bilo bi dobro tražiti od nje da izađe u javnost i saopšti koje su to sve državne pogodnosti dali.

Ja sam sasvim uvjeren, sasvim uvjeren da je ovo štetan ugovor za nas. I ja ću biti dovoljno hrabar da kažem da je neophodno što prije napraviti dovoljno stručnu komisiju kako bi blagovoremeno ovaj ugovor bio raskinut sa manje štete. Ovde je ograničena šteta nastala ako bi se to brzo uradilo, a ako se nastavi raditi onda će kod međunarodne arbitraže biti plaćena mnogo veća naknada” upozorava Kovačević.

Inicijativa "Ne da(vi)mo Beograd" navodi da je u pitanju nepretraživa verzija dokumenta, prilozi Ugovora nisu prevedeni na srpski jezik, a kvalitet skeniranih dokumenata je dosta loš.

Ukratko, kako piše u njihovom saopštenju, ovim ugovorom postalo je jasno da je investitor u obavezi da, umesto 3.5 milijarde, uloži 150 miliona uz 150 miliona evra kredita, dok se Republika Srbija obavezuje na kompletnu pripremu terena, dodatne pozajmice, dozvoljava prenos prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, prepušta Strateškom partneru moć odlučivanja pri izradi planske dokumentacije, poklanja privatnom preduzeću objekte i zemljiše, odriče se suvereniteta obavezujući se da ne menja zakone na štetu ugovora, i to sve bez ikakvih garancija da će druga strana realizovati dogovoreno.

Analizu Inicijative možete skinuti OVDE

Inicijativa je pozvala sve građane da dođu na protest protiv postavljanja kamena temeljca za ovaj projekat, u nedelju, ispred Geozavoda, u 11.55. 

U utorak su vlasnici kafića "Dvorišatnce" objavili da je krenulo rušenje tog objekta zbog pomenutog projekta. 

Komentari[ 0 ]